Unha equipaxe de volta

Cando
eres un neno hai cousas que asumes, pero non entendes. Non sabes porque
eres distinto. Notas a falla de alguén pero, como nunca estivo, só
podes imaxinar que pasaría se non ocurrira…

O meu caso é un destes.

Un
bo día el foi buscar unha vida mellor, un soño, pero non retornou. Só
volveu a súa equipaxe. Equipaxe na que están condensadas as
lembranzas que no seu paso pola vida deixou.
Grazas a esta maleta, eu, o seu fillo, puiden facerme unha idea de como sería o meu Pai…

Quero que este primeiro proxecto que vai ver a luz, sexa iso, a miña homenaxe a quen quixo verme medrar e non puido….

Cuando
eres niño, hay una serie de circunstancias que asumes, pero no
entiendes. No sabes porqué eres distinto. Notas que falta alguien pero,
como nunca lo has tenido, sólo puedes soñar con qué pasaría si no
hubiese ocurrido. 

Mi caso es uno de estos.

Un buen día él salió
buscando una vida mejor, un sueño, pero nunca regresó. Únicamente volvió
su equipaje. Equipaje donde están condensados todos los recuerdos de su
breve paso por la vida. Gracias a esta maleta yo, su hijo, pude hacerme
una idea de como sería mi Padre…

Quiero que el primero de mis proyectos que va a ver la luz sea esto, mi homenaje a quien quiso verme crecer y no pudo……

Hai corpos que non retornan, hai equipaxes que non esquecen.

Hay cuerpos que no vuelven, hay equipajes que no olvidan.

Un punto, non podo precisar se seguido, aparte ou final.

Un punto, no puede concretar si seguido, aparte o final.

Un intre, un accidente, un segundo, un erro… unha vida

Un instante, un accidente, un segundo, un error… una vida

Adeus… Adiós…

Seguimos agardando 
Vacío, seguimos esperando pero sólo hay vacío

Unha Viaxe, un soño, unha ilusión.. 

Un viaje, un sueño, una ilusión..

Quérote, pronto estaremos xuntos.. 

Te quiero, pronto estaremos juntos..

…….
…….

Presenza. Non estás aquí pero podo sentirte
Presencia. Ya no estás aquí pero puedo sentirte
“Hay espacios que no sé rellenar ni tan siquiera de olvido. Carolina Martínez Rodríguez
Un camiño novo. Nesta ocasión viaxamos sós.
Un nuevo camino. En esta ocasión viajamos solos.
Descanso. Sempre estarás con nós.
Descanso. Siempre estarás con nosotros.
A vida segue…
La vida sigue…

 Agradecementos a todos e cada un dos que en algún momento compartiron conmigo estas vivenzas, e a Fuco xa que sen a súa axuda sería incapaz rematar este traballo.

Mino